Drobečková navigace

Úvodní stránka > Povinně zveřejňované informace > Informace o střetu zájmů dle z. č. 159/2006

Informace o střetu zájmů z. č. 159/2006

 

Registr střetu zájmů

 

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

a) činnostech,

b) majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,

c) příjmech, darech a závazcích.

 

Novelou zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů vyhlášenou jako zákon č. 14/2017 Sb., účinnou od 01.09.2017 mají veřejní funkcionáři mj. také povinnost podávat oznámení o

a) majetku, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce

b) nesplacené závazky, které mají ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce

 

Veřejnými funkcionáři z pohledu města jsou

  • starosta, místostarosta, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vznikla veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června následujícího roku. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Na základě novely zákona o střetu zájmů, vyhlášené jako zákon č. 14/2017 Sb., s účinností od 1. 9. byl vytvořen Centrální registr oznámení v režii Ministerstva spravedlnosti, které je centrálním evidenčním orgánem.

Veškerá oznámení  podává veřejný funkcionář (resp. osoba, která byla veřejným funkcionářem) Ministerstvu spravedlnosti v elektronické podobě prostřednictvím Centrálního registru oznámení.

Oznámení veřejní funkcionáři podávají ve struktuře a formátu, které Ministerstvo spravedlnosti blíže specifikovalo vyhláškou č. 79/2017 Sb.

Obecní úřad jako podpůrný orgán identifikuje a zapisuje veřejné funkcionáře náležející do oboru jeho působnosti dle §14a) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, do centrálního registru oznámení.

 

Centrální registr oznámení

Centrální registr oznámení obsahuje úplnou evidenci všech veřejných funkcionářů podle § 2 zákona o střetu zájmů s oznamovací povinností. 

Centrální registr oznámení obsahuje také úplnou evidenci všech oznámení podaných veřejnými funkcionáři podle § 9 až § 11 a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů od 1. 9. 2017.

 

Nahlížení do centrálního registru

Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném tímto zákonem do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 je možné nahlížet na základě žádosti u Ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti udělí žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo.

Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití.

 

Žádost lze podat

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

  • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení

  • elektronicky prostřednictvím datové schránky.

 

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, tím, že

  • poruší zákaz výkonu činnosti po stanovenou dobu od skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 6,

  • po skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře neučiní oznámení ve lhůtě podle § 12 odst. 3 nebo v něm uvede zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje,

  • v rozporu s § 13 odst. 5 sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení, nebo

  • v rozporu s § 13 odst. 8 používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru oznámení k jinému účelu než ke zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených tímto zákonem.

 

Harmonogram svozu separovaného odpadu pro rok 2020

Prodej známek na popelnici 2020

 

Kalendář svozu odpadu pro rok 2019

Pokyny k provozování lovu na Návesním rybníku pro rok 2019 

Ceník zboží a služeb 2019

Samovýroba 2019

Telefonní spojení na obecní úřad 727 913 355

Kde nás najdete

mapka_cr.GIF

Obecní knihovna

Knihovna je otevřena v úředních hodinách


PO 8: 00 - 11:30
ST 8:00 - 11:30, 13:00-14:30
PÁ 10:00 - 18:00            

Co dělat v krizových situacích 

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

Radouňské okruhy

Traktoriáda 

Úřední hodiny

PO 8:00-11:30   
ST 8:00-11:30  13:00 - 14:30
PÁ 13:00-18:00            

Potraviny otevírací doba

PO 8:00-11:30   
ÚT ZAVŘENO 
ST 8:00-11:30   
ČT ZAVŘENO
PÁ 8:00-11:30

Pohostinství otevírací doba

PO ZAVŘENO
ÚT 18:00 - 22:00
ST 18:00 - 22:00
ČT ZAVŘENO
PÁ 18:00 - 22:00
SO 18:00 - 24:00
NE 14:00 - 21:00

Wifi zdarma

 

Návštěvnost stránek

121445