Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie > Nejstarší rody

Nejstarší rody

Podle dochovaných záznamů patří mezi nejstarší rody rod Holických. V zápisu z roku 1598 se praví, že Matěj Holický přebírá statek od otce Jana Holického, rychtáře. Je možné z toho s velkou pravděpodobností usuzovat, že odstupující hospodář Jan Holický zde hospodařil přinejmenším od roku 1590. Jeho rod zde hospodaří dodnes.

Přehled posloupnosti hospodářů v Kostelní Radouni čp. staré 37, nové 45.

1580 (přinejmenším) byl zde jíž Jan Holický, rychtář

1598 syn předešlého Matěj Holický,

1637 až 1654 syn předešlého Václav Holický (1654 zapsán zkomoleně "Volický")

1674 syn předešlého Martin Holický (narozen asi 1631, oddán s Markétou, rozenou Královou, zemřel 1729)

1714 syn předešlého Josef Holický (oddán 1695 s Markétou, rozenou Královou, zemřel 1753)

1740 syn předešlého Jan Holický II. (narozen 1710, oddán 1738 s Magdalenou, rozenou Kupkovou, zemřel 1748)
Vdova Magdalena Holická vdala se podruhé v roce 1749 za Václava Šimana (zemřel v roce 1771)

1770 přebírá grunt pravý dědic-syn předešlých Vojtěch Holický (narozen 1744, oddán 1768 s Terezií, rozenou Macurouvou, zemřel 1797)

1792 syn předešlého Šebestián Holický (narozen 1773, oddán 1791 s Voršilou, rozenou Poláčkovou, zemřel 1842)

1837 syn předešlého Šimon Holický (narozen 1803, oddán 1830 s Kateřinou, rozenou Líbalovou, zemřel 1840)

1840 podle zápisu přebírá grunt syn předešlého Tomáš Holický (narozen 1835, zemřel 1845) Po něm proto záhy

1845, zápisně 1862 přebírá grunt bratr předešlého Jan Holický III. (narozen 1838, oddán 1863 s Antonií, rozenou Macháčkovou, zemřel 1912 )

1801 syn předešlého František Holický (narozen 1869, oddán 1902 s Kateřinou, rozenou Pefekovou, zemřel 1926)

1802 přebírá od něho polovici jeho manželka Kateřina

1927 syn předešlých František Holický II. (narozen 1910, oddán 1940 s Růženou, rozenou Liškovou) přebírá polovici usedlosti a

1940 jeho manželka Růžena přebírá též polovici.

1974 syn předešlých František Holický (narozen 1943, oddán s Marií, rozenou Popelkovou, narozena 1947)

Nynější hospodáři.

Prameny:
Davídek, Václav, PhDr.: Staré usedlé rody selské v Čechách. Praha 1941, s. 140