Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Krizové řízení

Krizové řízení

Mimořádné události, krizové situace a jejich řešení

 

V životě člověka mohou nastat mimořádné události, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, radiační havárie) a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách.
 
Telefonní čísla tísňového volání:
  • 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání  
Volejte v případě nejasnosti nebo rozsáhlé mimořádné události, kdy je potřebný zásah více složek IZS.
  • 150 Hasičský záchranný sbor ČR 
Okamžitě volejte zjistíte-li mimořádnou událost, která ohrožuje osoby nebo majetek.
  • 155 Zdravotnická záchranná služba 
Volejte při všech stavech ohrožujících život.
  • 158 Policie ČR 
Volejte pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu.
 
 
Předcházíme rizikům - informace hasičského záchranného sboru k ochraně obyvatel
 
 
nezisková organizace, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce. Společně vyvíjíme a realizujeme systém informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí.